Av. Sema Yıldırım: Boşanmalarda Ortak Velayet Sisteminde Çocuğun Çıkarları Önceliklidir

admin

Boşanma sürecinde, çocukların refahı ve çıkarları her zaman öncelikli olmalıdır. Avukat Sema Yıldırım, boşanma davalarında ortak velayet sisteminin önemine dikkat çekiyor. Ortak velayet, boşanan ebeveynlerin çocuklarına birlikte bakma ve karar alma sorumluluğunu paylaşmalarını sağlar.

Yıldırım, “Ortak velayet, çocuğun hem anne hem de baba ile ilişkisinin devam etmesini sağlar ve çocuğun hayatındaki önemli kararlara her iki ebeveynin de katılmasını mümkün kılar” diyor. Ancak, her boşanma durumu farklıdır ve ortak velayet her zaman uygun olmayabilir.

Avukat Sema Yıldırım, boşanma sürecinde çocuğun ihtiyaçlarını ve duygusal refahını göz önünde bulundurmanın önemini vurguluyor. “Çocuğun en iyi çıkarlarını gözetmek, ebeveynlerin ortak velayet anlaşmasında ortak bir anlayışa varmalarını sağlar” diyor.

Boşanma sürecinde ortak velayetin uygulanabilirliği, ebeveynlerin uyumlu bir şekilde işbirliği yapabilme yeteneğine ve çocuğun yaşına, ihtiyaçlarına ve duygusal durumuna bağlıdır. Avukat Sema Yıldırım, ebeveynlerin çocuklarının refahını her zaman ön planda tutmaları gerektiğini vurgulayarak, boşanma sürecinde çocukların duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasının önemini vurguluyor.

Yorum yapın

vozol vozol 12000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri